Pranešimai

2024 / 03 / 22

Pranešimas apie Vilniaus kredito unijos eilinį visuotinį narių susirinkimą

Pranešame, kad 2024 m. balandžio 16 d. 11:00 val. adresu T. Narbuto g. 5-1, Vilnius (verslo centras „Narbuto 5“, 2 aukštas) šaukiamas Vilniaus kredito unijos, juridinio asmens kodas 112043996, buveinės adresas T. Narbuto g. 5-1, Vilnius (toliau – Kredito unija), eilinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.

Numatoma eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

  1. 2023 m. vidaus audito tarnybos ataskaitos įvertinimas.
  2. 2023 m. valdybos ataskaitos įvertinimas.
  3. 2023 m. paskolų komiteto ataskaitos įvertinimas.
  4. 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
  5. 2023 metų pelno paskirstymo (nuostolio atlyginimo) tvarkos tvirtinimas.
  6. 2024 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
  7. Informacija apie pajų grąžinimą ir pajų grąžinimo tvarką.

Dalyvių registracija pradedama 10 val. 30 min. ir baigiama 11 val. 00 min.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti ČIA, prašymą dėl biuletenio išdavimo ČIA, taip pat gauti kreipiantis el. paštu info@vku.lt arba klientų aptarnavimo vietoje, kredito unijos darbo metu, adresu T. Narbuto g. 5-1, Vilnius.

Užpildyti ir fiziniu parašu pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai turi būti pristatyti fiziškai ar atsiųsti paštu iki 2024 m. balandžio 16 d. 10 val. į Kredito uniją ar Kredito unijos pašto dėžutę, esančią T. Narbuto g. 5-1, Vilnius, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu atsiųsti el. paštu: info@vku.lt. Biuletenius el. būdu rekomenduojama pasirašyti vienoje iš šių platformų: www.gosign.lt, http://www.dokobit.lt, https://adoc.archyvai.lt, https://signa.mitsoft.lt, https://marksign.lt/
Su nutarimų projektais ir kitais su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais Kredito unijos nariai gali susipažinti Kredito unijos patalpose adresu T. Narbuto g. 5-1, Vilnius.

Informuojame, kad tuo atveju, jeigu 2024 m. balandžio 16 d. šaukiamas Kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas neįvyks, Kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas vyks 2024 m. balandžio 25 d. 11:00 val. Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas organizuojamas tokia pačia tvarka kaip ir 2024 m. balandžio 16 d. eilinis visuotinis narių susirinkimas.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – administracijos vadovo pavaduotojas Saulius Laučius, mob. +370 615 87208, el.p. saulius@vku.lt.