Narystė

Tapkite unijos nariu ir naudokitės visais kooperatinės bankininkystės privalumais!

Kodėl verta tapti VKU nariu?

Visos svarbiausios finansinės
paslaugos vienoje vietoje

Mokėjimo sąskaita, indėliai, kreditai ir kt.

Individualus lėšų
kontroliavimas

El. bankininkystė „i-Unija“, mokėjimai, įmokos ir mokesčiai bei kitos paslaugos.

Kaip tapti nariu?

Turėti LR asmens tapatybės dokumentą

Būti veiksniam ir turėti galiojantį LR asmens tapatybės dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą) arba leidimą gyventi Lietuvoje.

Veikti nurodytoje teritorijoje

Būti veiksniu fiziniu asmeniu, kuris gyvena, dirba, mokosi ar gyvenamąją vietą deklaravo Vilniaus m. savivaldybės, Vilniaus r. savivaldybės bei Trakų r. savivaldybės teritorijose.

Būti Lietuvoje registruotu juridiniu asmeniu, kurio buveinė yra Vilniaus m. savivaldybės, Vilniaus r. savivaldybės bei Trakų r. savivaldybės teritorijose.

Įsigyti
pagrindinį pajų

Įsigyti pagrindinį pajų ir sumokėti stojamąjį mokestį, jeigu toks taikomas.

Kaip galima tapti nariu?

Nuotoliniu būdu per savitarnos sistemą

Norėdami tapti nariu, savitarnos sistemoje užpildykite registracijos formą.

*Tik fiziniai asmenys.

Atvykus į kredito uniją

Tapkite nariu atvykę į Vilniaus kredito unijos klientų aptarnavimo vietą, adresu T. Narbuto g. 5, 08105 Vilnius.

Dažniausiai užduodami
klausimai

Kas yra kredito unija?

Kredito unija yra finansinė įstaiga, vykdanti finansinę veiklą, panašiai kaip ir įprastinis bankas – išduoda paskolas, priima terminuotuosius indėlius ir teikia kasdienės bankininkystės paslaugas.

Esminis kredito unijos skirtumas – tai yra kooperatinė bendrovė, t. y. paslaugas teikia tik savo nariams. Be to, visi unijos nariai turi balsą ir dalyvauja unijos valdyme.

Kas gali tapti Vilniaus kredito unijos nariu?

Vilniaus kredito unijos nariais gali tapti:

  • veiksnūs fiziniai asmenys gyvenantys, dirbantys, besimokantys ar gyvenamąją vietą deklaravę Vilniaus miesto savivaldybės, Vilniaus rajono savivaldybės bei Trakų rajono savivaldybės teritorijose.
  • Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys, kurių buveinė yra Vilniaus miesto savivaldybės, Vilniaus rajono savivaldybės bei Trakų rajono savivaldybės teritorijose.

Kas yra pagrindinis pajus ir kodėl būtina jį įsigyti?

Pagrindinis pajus – kredito unijos nario įsigytas pajaus vardinis dokumentas, kuriuo suteikiama teisė kredito unijos visuotiniame narių susirinkime turėti vieno balso teisę sprendžiant šio susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus ir gauti dividendus, taip pat kitos LR Kredito unijų  įstatyme nustatytos teisės, išskyrus asocijuoto nario neturtines teises, apribotas pagal šį įstatymą. 

Pajinis įnašas už pagrindinį pajų yra 30 Eur. Asmuo gali įsigyti ir turėti tik vieną pagrindinį pajų.

Taigi įsigiję pagrindinį pajų Vilniaus kredito unijoje, tampate jos nariu ir turite teisę naudotis visomis ne tik LR Kredito unijų įstatyme nustatytomis teisėmis, bet ir visomis kredito unijos teikiamomis finansinėmis paslaugomis, įskaitant bet neapsiribojant teise atsidaryti mokėjimo sąskaitą, padėti indėlį, gauti paskolą.

Kas yra stojamasis mokestis ir kada jis mokamas?

Stojamasis mokestis yra kredito unijos nustatytas vienkartinis mokestis, skirtas padengti jūsų stojimo į uniją administracines išlaidas. 

Stojamasis mokestis fiziniams asmenims netaikomas, juridiniams asmenims taikomas paslaugų ir operacijų įkainiuose nurodyto dydžio mokestis. Paslaugų ir operacijų įkainius rasite ČIA.

Ką daryti, jei nebenoriu būti unijos nariu?

Narys nusprendęs išstoti iš kredito unijos turi unijai pateikti nustatytos formos prašymą išstoti iš narių. Narystė kredito unijoje pasibaigia, kai kredito unijos valdyba patenkina nario prašymą išstoti iš kredito unijos.

Narys, pateikęs nustatytos formos prašymą, laisvu apsisprendimu gali išstoti iš kredito unijos, o nario pajus, pateikus prašymą nutraukti narystę, grąžinamas pasibaigus finansiniams metams.

Prašymo šabloną rasite ČIA.

Kada gali būti grąžinamas įnašas už pagrindinį pajų?

Asmeniui tapus kredito unijos nariu, jo įnašas už pagrindinį pajų gali būti grąžinamas tik narystei unijoje pasibaigus. Nariui pajinis įnašas už pagrindinį pajų grąžinamas pasibaigus finansiniams metams, kuriais pasibaigė jo narystė kredito unijoje.

Unija, grąžindama asmeniui jo pajinį įnašą už pajų, jį proporcingai sumažina, atsižvelgdama į tų metų, kuriais narystė unijoje pasibaigė, patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytą unijos nuostolių ir privalomojo rezervo arba rezervinio kapitalo bendrą sumą, jei bendra suma yra nuostoliai.

Visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir kredito unijai nusprendus su asmeniu atsiskaityti, apie šį sprendimą kredito unija privalo raštu pranešti priežiūros institucijai ir gauti priežiūros institucijos leidimą mažinti pajinį kapitalą.

Unija su asmeniu atsiskaito išmokėdama jam priklausantį pajinį įnašą už pajų tik po to, kai įvertinus unijos finansinę būklę nustato, kad atsiskaitymas nekels grėsmės unijos veiklos stabilumui ir patikimumui.

Pajinis įnašas už pagrindinį pajų grąžinamas priėmus neigiamą sprendimą dėl asmens narystės, t. y. jam netapus kredito unijos nariu. Asmens avansu sumokėti pinigai grąžinami atgal į sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

Susisiekite

Kilo klausimų? Norite gauti geriausią pasiūlymą? Mūsų patyrę vadybininkai visuomet pasiruošę jums padėti.

Klientų aptarnavimo specialistė

Beata Dvinelienė

beata@vku.lt +370 675 92779

Klientų aptarnavimo specialistė

Deimantė Gelažiūtė-Norkuvienė

deimante@vku.lt +370 645 57264

Jūsų žinutė sėkmingai išsiųsta!

Siųsti kitą užklausą