Palūkanų normos

Bendra informacija apie VKU-12 EUR indeksą

VKU-12-EUR – tai kintama paskolų palūkanų normos dalis, kuri parodo vidutinius Vilniaus kredito unijos išteklių kaštus. VKU-12-EUR yra naudojamas tik Vilniaus kredito unijos iki 2020-01-31 sudarytose kredito sutartyse palūkanų normai nustatyti. VKU-12-EUR indeksas apskaičiuojamas kiekvieną kalendorinį mėnesį už praėjusių 12 mėnesių vidutinės svertinės metinės palūkanų normos, už kurią Vilniaus kredito unija iš savo narių pritraukia terminuotuosius indėlius, svertinis vidurkis. Indeksas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui per tris darbo dienas skelbiamas internetiniame tinklalapyje.