Apie mus

Rekvizitai

Teisinė forma: kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)
Registracijos adresas: Narbuto g. 5-1, Vilnius (LT-08105)
Juridinio asmens kodas: 112043996

Atsiskaitomoji sąskaita: Lietuvos centrinėje kredito unijoje LT285010000014001397

Paslaugų ir operacijų įkainiai

Paslaugų ir operacijų įkainiai   (PDF) Galioja nuo 2019-08-01.

KU mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos  (PDF) Galioja nuo 2020-09-23.

Istorija

Vilniaus kredito unijos istorija prasidėjo 1997 metais, kai nukentėję nuo nepatikimų komercinių bankų indėlininkai nutarė susivienyti ir įsteigti savo finansinę įstaigą – kredito uniją. Tokio poelgio motyvas buvo pati kredito unijų prigimtis – siekti naudos savo nariams, kuri iš esmės skiriasi nuo komercinių bankų tikslo, siekiančių pelno akcininkams. Kredito unija yra demokratiškai valdoma pajininkų – narių, kurie kartu yra ir kredito unijos savininkai. Tokia demokratinė finansų kooperatyvų valdymo forma užtikrina disponuojamų lėšų saugumą, jų panaudojimo racionalumą ir išmintingą kredito įstaigos valdymą. 1997 metais rugsėjo 12 d. buvo pasirašyta kredito unijos steigimo sutartis, o 1998 vasario 19 d. kredito unija buvo įregistruota VĮ Registrų centre. Tuo metu kredito unijos pavadinimas buvo „Vilties kelias“, kuris vėliau, unijai augant, buvo pakeistas į skambesnį – „Vilniaus kredito unija“.

VIZIJA

Vilniaus kredito unija – strateginė narių partnerė, teikianti kokybiškas finansines paslaugas.

MISIJA

Būti patikimais pagalbininkais, patarėjais ir partneriais savo nariams, jiems padedant siekti užsibrėžtų tikslų.
Būti profesionaliais bendruomenės gidais finansų rinkoje.
Skatinti visapusišką žmogaus tobulėjimą pasitelkiant bendruomenės žinias.

VERTYBĖS

Skaidrumas – teikti aiškias, informatyvias ir tikslias veiklos ataskaitas kredito unijos nariams, visuomenei bei visiems informacijos vartotojams.Socialinė atsakomybė – skatinti finansinį visuomenės raštingumą, verslumą ir išmintingą finansų valdymą, maksimaliai prisidėti prie tvaraus Lietuvos ekonomikos ir ūkio augimo.

Kooperaciniai principai – kartu mes galime daugiau!

Finansinės ataskaitos

Audituotas 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys