Kredito tarpininkai ir vertintojai

Kredito tarpininkai

Lietuvos centrinė kredito unija

Savanorių pr. 363B-201, Kaunas
Juridinio asmens kodas: 110086034
Tel. (8 37) 20 05 84
El. p. lcku@lku.lt
www.lcku.lt

Vertintojai

UAB „Ober-Haus“ nekilnojamas turtas

Geležinio Vilko 18A , Vilnius 08104
Įmonės kodas: 111645042

Nekilnojamasis turtas, kilnojamasis turtas.
Dirba: visoje Lietuvoje.

Vertinimo ir rinkotyros skyriaus vadovas
Saulius Vagonis
Mob. tel. 8 685 78 228

Visus kontaktus rasite ČIA.

UAB korporacijos „Matininkai“

J.Kubiliaus g. 6, Vilnius
Įmonės kodas: 121913439

Nekilnojamasis turtas, kilnojamasis turtas.
Dirba: visoje Lietuvoje.

Visus kontaktus rasite ČIA.

UAB „Lituka“ ir Ko

S.Žukausko g. 49, Vilnius,
Įmonės kodas 135774444

Nekilnojamasis turtas, kilnojamasis turtas.
Dirba: visoje Lietuvoje.

Visus kontaktus rasite ČIA.

Uždaroji akcinė bendrovė „Latmas“

Vasario 16-osios g. 6-6, Kaunas
Įmonės kodas: 159757916

Nekilnojamasis turtas, kilnojamasis turtas.
Dirba: visoje Vilnius, Kaunas.

Visus kontaktus rasite ČIA.

Valstybės įmonė Registrų centras

Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius
Įmonės kodas: 124110246

Nekilnojamasis turtas.
Dirba: Visoje Lietuvos teritorijoje.

Visus kontaktus rasite ČIA.

UAB „Newsec Property Management LT“

Konstitucijos pr. 21C, LT-09306 Vilnius
Įmonės kodas 126212869

Nekilnojamasis turtas, kilnojamasis turtas.
Dirba: visoje Lietuvoje.

Visus kontaktus rasite ČIA.

UAB „Inreal“

Žalgirio g. 94, LT-09300 Vilnius
Įmonės kodas 300576166

Nekilnojamasis ir nekilnojamasis turtas.
Dirba: Visoje Lietuvoje.

Visus kontaktus rasite ČIA.

UAB „Centro kubas-Nekilnojamasis turtas“

Maironio g. 23-7, Vilnius
Įmonės kodas 300136722

Nekilnojamasis turtas.
Dirba: Vilniuje.

Visus kontaktus rasite ČIA.

Investicijų ir verslo garantijos

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

Garantijų teikimas smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV)
SVV subjektas, kreipdamasis į kredito įstaigą dėl paskolos verslui pradėti ar plėsti, dažnai susiduria su kredito įstaigai nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema. INVEGA padeda išspręsti šią problemą, garantuodama pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc. paskolos sumos. Likusios negarantuotos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaiga užsitikrina SVV subjekto pasiūlytais užstatais, įsikeisdamas už paskolos lėšas įsigyjamą turtą.

INVEGA garantuoja už paskolas, skirtas:

 • Materialioms investicijoms – ilgalaikiam turtui pirkti, statyti, remontuoti ar rekonstruoti.
 • Nematerialioms investicijoms – technologijų perėmimui įsigyjant patentus, licencijas ar kitas nepatentuotinas technines žinias.
 • Apyvartinėms lėšoms.
 • Įmonės lėšomis (ne anksčiau kaip per paskutinius 3 mėnesius iki prašymo suteikti garantiją gavimo ir registravimo dienos) apmokėtoms investicijoms refinansuoti. Tokiu atveju kartu su prašymu suteikti garantiją turi būti pateikti išlaidas ir apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai.

Daugiau informacijos apie UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ ir jos veiklą www.invega.lt.

Žemės ūkio garantijų fondas

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas

ŽEMĖS ŪKIUI (ŪKININKAMS IR ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖMS)
Žemės ūkio kreditai skirti pradedantiesiems bei jau turintiems ūkį ūkininkams, taip pat žemės ūkio bendrovėms. Žemės ūkio kreditai teikiami nekilnojamojo turto, žemės ūkio technikos, žemės ūkio produktų įsigijimui, bei apyvartinėms lėšoms. Vilniaus kredito unija žemės ūkiui teikia tokius kreditus:

 • Apyvartinėms lėšoms.
 • Investicinių projektų įgyvendinimui.
 • Kredito linijas.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas – finansų įstaiga, teikianti garantijas kredito įstaigoms – bankams ir kredito unijoms. Garantijos teikiamos už kreditus, išduodamus:

 • Žemės ūkio veiklos subjektams.
 • Alternatyviosios veiklos subjektams.
 • Žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms.
 • Žuvininkystės veiklos subjektams.
 • Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai.
 • Kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms, įgyvendinančioms investicijų projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos paramos fondų lėšų.
 • Mokslo ir studijų institucijoms bei profesinio mokymo įstaigoms, turinčioms eksperimentinius, parodomuosius, mokomuosius ar bandymų ūkius ir įgyvendinančioms investicijų projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos paramos fondų lėšų.

Daugiau informacijos apie UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondą ir jo veiklą www.garfondas.lt.