Pranešimai

2023 / 05 / 04

Vilniaus kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Vadovaudamiesi Kredito unijų įstatymo 20 str. 7 dalimi, informuojame apie 2023-04-27 įvykusiame pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimtus sprendimus:

 1. 2022 m. vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
 2. 2022 m. valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
 3. 2022 m. paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
 4. Patvirtintas 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys.
 5. Patvirtinta 2022 metų pelno paskirstymo (nuostolio atlyginimo) tvarka pagal pateiktą projektą.
 6. Patvirtinta 2023 m. pajamų ir išlaidų sąmata pagal pateiktą projektą;
 7. Patvirtintas 2023 – 2025 metų veiklos planas pagal pateiktą projektą.
 8. Išrinktas Vilniaus kredito unijos vadybos narys.
 9. Suteikti įgaliojimai Vilniaus kredito unijos valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 Vilniaus kredito unijos nuosavo kapitalo.
 10. Patvirtinti naujos redakcijos Vilniaus kredito unijos įstatai pagal pateiktą projektą.
 11. Pritarta Vilniaus kredito unijos narių, kurie nevykdo savo pareigų ir pažeidžia kredito unijos įstatus pašalinimui.
 12. Visuotinio narių susirinkimo dalyviai informuoti apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimą ir grąžinimo tvarką.