Naujienos

2023 / 06 / 19

Skatinamoji finansinė priemonė „Atviras kreditų fondas 3“ (AKF3)

Investicijų ir verslo garantijos (INVEGA) pasirašė sutartį su Lietuvos centrine kredito unija (LCKU), kurios sudėtyje yra ir Vilniaus kredito unija (VKU). Sutartis leis teikti lengvatinės paskolas norintiems pradėti arba plėsti verslą pagal priemonę Atviras kreditų fondas 3 (AKF3)

Skatinamoji finansinė priemonė „Atviras kreditų fondas 3“ (AKF3) yra skirta sudaryti palankesnes sąlygas įmonėms gauti finansavimą verslo projektams įgyvendinti žemesnėmis nei rinkos kainomis, kuomet siekiama pradėti naują veiklą, palaikyti ir stiprinti esamą verslą ar plėstis.

Įmonės gali gauti kreditus investicijoms finansuoti arba apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti. Investicijoms skirtais kreditais laikomi tie, kurių dalis skirta investicijoms sudaro ne mažiau kaip 51 proc. viso kredito sumos. Visais kitais atvejais vertinama, kad visas kreditas yra skirtas apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti.

AKF3 kredito lėšos negali būti naudojamos esamiems finansiniams įsipareigojimams finansuoti ar restruktūrizuoti, dividendų mokėjimams, kapitalo mažinimui ar akcijų supirkimui, kredito grąžinimui ar suteikimui, finansinių įsipareigojimų perfinansavimui, nekilnojamojo turto ar gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto plėtrai, krovininėms transporto priemonėms įsigyti, arba Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 numatytuose atvejuose.

Daugiau informacijos apie AKF3 priemonę galite rasti čia.