Paskolos ūkininkams

Paskolas ūkininkams teikiame apyvartinių lėšų, investicijų ar kitų projektų įgyvendinimo finansavimui. Didžiausia galima paskolos suma nustatoma atsižvelgiant į apyvartinių lėšų ar investicijų poreikį, finansines ūkio galimybes grąžinti paskolą ir turtą, kuris įkeičiamas paskolos grąžinimui užtikrinti.

Paskolos apyvartinėms lėšoms

Pagrindinės sąlygos:

 • Paskirtis – apyvartinių lėšų papildymui, piniginių srautų subalansavimui, atsiskaitymui su tiekėjais, verslo plėtrai ir pan.
 • Paskolos suma – nuo 20 000,- Eur.
 • Terminas – iki 3 metų.
 • Grąžinimo grafikas – derinamas pagal Jūsų poreikius. Gali būti lygiomis arba mažėjančiomis dalimis, arba sudarius individualų, Jūsų poreikius atitinkantį, paskolos grąžinimo grafiką.
 • Palūkanų norma kintama, apskaičiuojama kaip 6 mėnesių trukmės EURIBOR reikšmė ir fiksuotos maržos palūkanų suma. Palūkanų dydis – nuo 5 proc.
 • Prievolių įvykdymo užtikrinimui įkeičiamas nekilnojamasis turtas, žemės sklypai ir kt. Aktyviai bendradarbiaujame su UAB „Žemės ūkio paskolų garantijos“  ir visais galimais atvejais siūlome kreiptis dėl paskolos grąžinimo garantijos.
 • Įkainiai 

Paskolos investicijoms

Pagrindinės sąlygos:

 • Paskirtis – investicinių projektų finansavimui, žemės sklypų, naujos įrangos, gamybinių pastatų pirkimui, jų rekonstrukcijai ar modernizavimui ir pan.
 • Paskolos suma – nuo 20 000,- Eur
 • Terminas – iki 15 metų.
 • Grąžinimo grafikas – derinamas pagal Jūsų poreikius. Gali būti lygiomis arba mažėjančiomis dalimis, arba sudarius individualų, Jūsų poreikius atitinkantį, paskolos grąžinimo grafiką.
 • Palūkanų norma kintama, apskaičiuojama kaip 6 mėnesių trukmės  EURIBOR reikšmė ir fiksuotos maržos palūkanų suma. Palūkanų dydis – nuo 5 proc.
 • Prievolių įvykdymo užtikrinimui įkeičiamas nekilnojamasis turtas, žemės sklypai, investicijų objektas ir kt. Aktyviai bendradarbiaujame su UAB „Žemės ūkio paskolų garantijos“ ir visais galimais atvejais siūlome kreiptis dėl paskolos grąžinimo garantijos.
 • Įkainiai 

 

Kaip gauti paskolą?

 • Pateikite užklausą  arba užpildykite paraišką ir ją atsiųskite el. paštu arba atvykite į Vilniaus kredito uniją.
 • Greitesniam sprendimo priėmimui, kartu su paraišką atsiųskite ūkio finansines ataskaitas už paskutinius 2 metus su balanso straipsnių iššifravimais ir siūlomo įkeisti turto vertinimo ataskaitą. Investicijų finansavimo atveju, pridėkite ir verslo planą ar jo santrauką.
 • Dėl kitų reikalingų dokumentų sprendimo priėmimui susisieksime tą pačią dieną, kai kreipsitės į mus. Pasiūlysime geriausiai Jūsų poreikius atitinkantį kreditavimą.

Paskolos ūkininkams skaičiuoklė

Paskolos, kurios susietos su EURIBOR,  indekso galiojančią reikšmę ir indekso reikšmių istoriją galite rasti  https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html, paskolos susietos su VKU-12 EUR indeksu galiojančias reikšmes galima rasti https://www.vilniauskreditounija.lt/vku-12-eur-indeksas/

Investicijų ir verslo garantijos

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas