Vilniaus kredito unija - patikimas finansų partneris

Paskola ūkininkams

SPECIALUS PASIŪLYMAS ŪKININKAMS

Artėja intensyvus pavasario darbymetis žemės ūkyje. Suprantame, kad reikia neatidėliojant įsigyti sėklų, pašarų, trąšų, degalų ar kitų veiklai reikalingų prekių, todėl šioms būtinoms išlaidoms siūlome sprendimą – kredito pasiūlymą žemdirbiams ir kita ūkine veikla užsiimantiems asmenims ar bendrovėms.

Akcijos palūkanų norma nuo 6 proc.
Kredito suma žemės įsigijimui (terminas iki 7 metų) Iki 200 000 EUR, nustatoma atsižvelgiant į finansines galimybes grąžinti
kreditą.
Kredito suma apyvartinėms lėšoms (terminas iki 2 metų) Iki 50 000 EUR, nustatoma atsižvelgiant į finansines galimybes grąžinti kreditą.
Kredito suma, susieta su tiesioginėmis išmokomis (terminas iki 1 metų) Iki 100 000 EUR, nustatoma atsižvelgiant į finansines galimybes grąžinti kreditą.
Kredito grąžinimo grafikas Grafikas sudaromas atsižvelgiant į planuojamą investicijų atsiperkamumą
ir jūsų finansines galimybes grąžinti kreditą.
Kredito atidėjimas 6 mėnesiai
Kredito grąžinimo užtikrinimas Įkeičiamas turtas, kuriam įsigyti imate kreditą. galimos papildomos užtikrinimo priemonės:

  • nekilnojamasis turtas (pastatai, patalpos, žemė);
  • gautinų tiesioginių išmokų išankstinis
    deponavimas sąskaitoje;
  • žemės ūkio paskolų garantijų
    fondo (ŽŪPGF) garantija.
Sprendimo terminas Per 24 val. nuo dokumentų pateikimo.

Reikalingų dokumentų sąrašas

Paskolos ūkininkams skaičiuoklė

Investicijų ir verslo garantijos

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas