Paskolos ūkininkams

Paskolas ūkininkams teikiame apyvartinių lėšų, investicijų ar kitų projektų įgyvendinimo finansavimui. Didžiausia galima paskolos suma nustatoma atsižvelgiant į apyvartinių lėšų ar investicijų poreikį, finansines ūkio galimybes grąžinti paskolą ir turtą, kuris įkeičiamas paskolos grąžinimui užtikrinti.

Paskolos apyvartinėms lėšoms

Pagrindinės sąlygos:

 • Paskirtis – apyvartinių lėšų papildymui, piniginių srautų subalansavimui, atsiskaitymui su tiekėjais, verslo plėtrai ir pan.
 • Paskolos suma – nuo 20 000,- Eur.
 • Terminas – iki 3 metų.
 • Grąžinimo grafikas – derinamas pagal Jūsų poreikius. Gali būti lygiomis arba mažėjančiomis dalimis, arba sudarius individualų, Jūsų poreikius atitinkantį, paskolos grąžinimo grafiką.
 • Palūkanų norma kintama, apskaičiuojama kaip 6 mėnesių trukmės EURIBOR reikšmė ir fiksuotos maržos palūkanų suma. Palūkanų dydis – nuo 5 proc.
 • Prievolių įvykdymo užtikrinimui įkeičiamas nekilnojamasis turtas, žemės sklypai ir kt. Aktyviai bendradarbiaujame su UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“   ir visais galimais atvejais siūlome kreiptis dėl paskolos grąžinimo garantijos.
 • Įkainiai 

Paskolos investicijoms

Pagrindinės sąlygos:

 • Paskirtis – investicinių projektų finansavimui, žemės sklypų, naujos įrangos, gamybinių pastatų pirkimui, jų rekonstrukcijai ar modernizavimui ir pan.
 • Paskolos suma – nuo 20 000,- Eur
 • Terminas – iki 15 metų.
 • Grąžinimo grafikas – derinamas pagal Jūsų poreikius. Gali būti lygiomis arba mažėjančiomis dalimis, arba sudarius individualų, Jūsų poreikius atitinkantį, paskolos grąžinimo grafiką.
 • Palūkanų norma kintama, apskaičiuojama kaip 6 mėnesių trukmės  EURIBOR reikšmė ir fiksuotos maržos palūkanų suma. Palūkanų dydis – nuo 5 proc.
 • Prievolių įvykdymo užtikrinimui įkeičiamas nekilnojamasis turtas, žemės sklypai, investicijų objektas ir kt. Aktyviai bendradarbiaujame su UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“  ir visais galimais atvejais siūlome kreiptis dėl paskolos grąžinimo garantijos.

 

Kaip gauti paskolą?

 • Pateikite užklausą  arba užpildykite paraišką ir ją atsiųskite el. paštu arba atvykite į Vilniaus kredito uniją.
 • Greitesniam sprendimo priėmimui, kartu su paraišką atsiųskite ūkio finansines ataskaitas už paskutinius 2 metus su balanso straipsnių iššifravimais ir siūlomo įkeisti turto vertinimo ataskaitą. Investicijų finansavimo atveju, pridėkite ir verslo planą ar jo santrauką.
 • Dėl kitų reikalingų dokumentų sprendimo priėmimui susisieksime tą pačią dieną, kai kreipsitės į mus. Pasiūlysime geriausiai Jūsų poreikius atitinkantį kreditavimą.

Paskolos ūkininkams skaičiuoklė

Paskolos, kurios susietos su EURIBOR,  indekso galiojančią reikšmę ir indekso reikšmių istoriją galite rasti  https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html, paskolos susietos su VKU-12 EUR indeksu galiojančias reikšmes galima rasti https://www.vilniauskreditounija.lt/vku-12-eur-indeksas/

Investicijų ir verslo garantijos

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas