Pranešimai

2022 / 05 / 24

Informacija dėl veiksmų, kai kredito unijos nuosavas kapitalas tapo mažesnis negu pajinis kapitalas

Informuojame, kad Vilniaus kredito unijos (toliau – Kredito unijos) nuosavas kapitalas yra mažesnis už pajinį kapitalą dėl už praėjusius laikotarpius sukaupto ir į balansą įrašyto nuostolio, kurio didžiąją dalį sudaro nuostolis iš paskolų vertės sumažėjimo. 2021-12-31 Kredito unijos pajinis kapitalas sudarė 2 573 422,33 EUR, nuosavas kapitalas – 2 427 455,38 EUR, sukauptų nuostolių suma – 210 438,41 EUR.

Pažymėtina, kad sėkmingai vykdant Kredito unijos strateginiame bei veiklos planuose nustatytus pelningumo tikslus iš per 2021 m. uždirbto pelno ankstesniais metais sukauptus nuostolius pavyko sumažinti 735 707,25 EUR. Kredito unija siekdama ištaisyti susidariusią padėtį toliau sieks didinti Kredito unijos pajinį kapitalą į Kredito uniją pritraukiant naujus narius, taip pat toliau sieks sėkmingai įgyvendinti strateginiame bei veiklos planuose nustatytus pelningumo tikslus ir iš uždirbto pelno mažinti sukauptas nuostolius.

Dėl šio pranešimo Jums, kaip kredito unijos nariui, jokių papildomų veiksmų imtis nereikia.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją – administracijos vadovo pavaduotojas Saulius Laučius, mob. +370 615 87208, el.p. saulius@vku.lt.