Indėliai

Vilniaus kredito unijos terminuotų indėlių palūkanų norma visada yra didesnė nei Lietuvos komercinių bankų.

Kur galima sudaryti indėlio sutartį?

Palūkanos už terminuotus indėlius

Periodas, mėn. Metinės palūkanos*, proc (EUR)
1 0,1
3 0,7
6 1,2
9 2,0
12 2,3
15 2,3
18 2,4
24 2,45
36 2,5
48 2,5
60 2,5

* Terminuotiems indėliams, kurių palūkanos mokamos kas mėnesį, nustatomos 0,25 procentinio punkto mažesnės palūkanų normos nei terminuotiems indėliams, kurių palūkanos mokamos termino pabaigoje.

Minimali indėlio suma – 300 EUR.

  • Indėlių draudimas

    Informacija indėlininkui

    Atvejai, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo ribojimai

    Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt

  • Palūkanų skaičiuoklė