Žemės ūkio paskolų garantijų fondas

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas
ŽEMĖS ŪKIUI (ŪKININKAMS IR ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖMS)

Žemės ūkio kreditai skirti pradedantiesiems bei jau turintiems ūkį ūkininkams, taip pat žemės ūkio bendrovėms. Žemės ūkio kreditai teikiami nekilnojamojo turto, žemės ūkio technikos, žemės ūkio produktų įsigijimui, bei apyvartinėms lėšoms. Vilniaus kredito unija žemės ūkiui teikia tokius kreditus:

  • Apyvartinėms lėšoms.
  • Investicinių projektų įgyvendinimui.
  • Kredito linijas.

 

KREDITŲ GARANTIJOS

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas – finansų įstaiga, teikianti garantijas kredito įstaigoms – bankams ir kredito unijoms. Garantijos teikiamos už kreditus, išduodamus:

  • Žemės ūkio veiklos subjektams.
  • Alternatyviosios veiklos subjektams.
  • Žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms.
  • Žuvininkystės veiklos subjektams.
  • Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai.
  • Kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms, įgyvendinančioms investicijų projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos paramos fondų lėšų.
  • Mokslo ir studijų institucijoms bei profesinio mokymo įstaigoms, turinčioms eksperimentinius, parodomuosius, mokomuosius ar bandymų ūkius ir įgyvendinančioms investicijų projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos paramos fondų lėšų.

Daugiau informacijos apie UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondą ir jo veiklą www.garfondas.lt

Susiję