Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas

Gerb. Nary,

Visuotinis narių susirinkimas  2022 m. balandžio 15 d. NEĮVYKO, todėl skelbiamas Vilniaus kredito unijos (toliau – VKU) pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame tvirtinamos metinės finansinės ataskaitos ir kiti svarbūs klausimai. Kad susirinkimas įvyktų, privalo dalyvauti ne mažiau nei 5 proc. visų Unijos narių. Taigi labai prašome ir Jūsų atlikti nario pareigą ir sudalyvauti susirinkime balsuojant iš anksto.

Šiemet VKU pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas gyvai nebus organizuojamas. 

Biuletenį prašome užpildyti, pasirašyti elektroniniu būdu* ir atsiųsti el. paštu info@vku.lt iki 2022 m. balandžio 25 d., 9 val.

arba

Užpildytą ir pasirašytą bendrojo balsavimo biuletenio originalą pristatyti fiziškai ar atsiųsti paštu iki 2022 m. balandžio 25 d. 9 val. į Vilniaus kredito uniją ar kredito unijos pašto dėžutę, esančią T. Narbuto g. 5-1, Vilnius

Jei jau esate pateikę balansavimo biuletenį 2022-04-15 eiliniame visuotiniame narių susirinkime – pakartotinai balsuoti NEREIKIA.

Balsavimo biuletenis

* –  Tinkama elektronine pasirašymo priemone yra laikoma mobilusis el. parašas, VĮ Registrų centras išduotas el. parašas bei Smart-ID paskyra, kurioje yra pažymėta, kad ja suteikiamas el. parašas yra kvalifikuotas. Biuletenius el. būdu rekomenduojama pasirašyti vienoje iš šių platformų: www.gosign.lthttp://www.dokobit.lthttps://adoc.archyvai.lthttps://signa.mitsoft.lt. Biuletenio pildymui rekomenduojama Adobe Acrobat Reader programinė įranga.

 

Balsavimo biuletenio priedai, dokumentų projektai ir kiti su susirinkimo darbotvarke susiję dokumentai: