Visuotinis narių susirinkimas2022

Gerb. Nary,

Kaip jau esame Jus informavę 2022 m. balandžio 15 d., 10 val. vyks Vilniaus kredito unijos (toliau – VKU) eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame tvirtinamos metinės finansinės ataskaitos ir kiti svarbūs klausimai. Kad susirinkimas įvyktų, privalo dalyvauti ne mažiau nei 5 proc. visų Unijos narių. Taigi labai prašome ir Jūsų atlikti nario pareigą ir sudalyvauti susirinkime balsuojant iš anksto.

Šiemet VKU eilinis visuotinis narių susirinkimas gyvai nebus organizuojamas. Jei dar nebalsavote, tai galite padaryti elektriniu būdu.

Biuletenį prašome užpildyti, pasirašyti elektroniniu būdu* ir atsiųsti el. paštu info@vku.lt iki 2022 m. balandžio 15 d., 9 val.

Balsavimo biuletenis

* –  Tinkama elektronine pasirašymo priemone yra laikoma mobilusis el. parašas, VĮ Registrų centras išduotas el. parašas bei Smart-ID paskyra, kurioje yra pažymėta, kad ja suteikiamas el. parašas yra kvalifikuotas. Biuletenius el. būdu rekomenduojama pasirašyti vienoje iš šių platformų: www.gosign.lthttp://www.dokobit.lthttps://adoc.archyvai.lthttps://signa.mitsoft.lt. Biuletenio pildymui rekomenduojama Adobe Acrobat Reader programinė įranga.

* – Užpildytą ir pasirašytą fiziniu parašu bendrieji balsavimo biuleteniai turi būti pristatyti fiziškai ar atsiųsti paštu iki 2022 m. balandžio 15 d. 9 val. į kredito uniją ar kredito unijos pašto dėžutę, esančią T. Narbuto g. 5-1, Vilnius

 

Balsavimo biuletenio priedai, dokumentų projektai ir kiti su susirinkimo darbotvarke susiję dokumentai: