Bendra informacija apie VKU-12 EUR indeksą

VKU-12-EUR – tai kintama paskolų palūkanų normos dalis, kuri parodo vidutinius Vilniaus kredito unijos išteklių kaštus. VKU-12-EUR yra naudojamas tik Vilniaus kredito unijos iki 2020-01-31 sudarytose kredito sutartyse palūkanų normai nustatyti. VKU-12-EUR indeksas apskaičiuojamas vieniems kalendoriniams metams kaip praėjusių 12 mėnesių, vidutinės svertinės metinės palūkanų normos, už kurią Unija iš savo narių pritraukia terminuotuosius indėlius, svertinis vidurkis. Indeksas pasibaigus kalendoriniams metams per tris darbo dienas skelbiamas internetiniame tinklalapyje.

Periodas Procentas Galioja nuo
2015 2,72 2015-01-01
2016 2,54 2016-01-01
2017 1,91 2017-01-01
2018 1,673 2018-01-01
2019 2,0858 2019-01-01
2020 1,82 2020-01-01
2021 1,75 2021-01-01
2022 1,73 2022-01-01
2023 1,87 2023-01-01