Vilniaus kredito unija - patikimas finansų partneris
Vilniaus kredito unijos visuotinis narių susirinkimas

Vilniaus kredito unijos visuotinis narių susirinkimas

Pranešame, kad 2020 m. balandžio 22 d. Vilniaus kredito unijos patalpose, esančiose adresu Narbuto g. 5-1, Vilnius (verslo centras „Narbuto 5“, prie Panoramos prekybos centro, 2 aukštas), 12:00 val. šaukiamas Vilniaus kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.
Numatoma susirinkimo darbotvarkė:
1. 2019 m. vidaus audito tarnybos ataskaitos įvertinimas;
2. 2019 m. valdybos ataskaitos įvertinimas;
3. 2019 m. paskolų komiteto ataskaitos įvertinimas;
4. 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
5. 2019 metų pelno paskirstymo (nuostolio atlyginimo) tvarkos tvirtinimas;
6. 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
7. Įstatų tvirtinimas;
8. 2020 – 2022 metų veiklos plano tvirtinimas;
9. Paskolų komiteto nario ir paskolų komiteto pirmininko rinkimas;
10. Valdybos narių ir valdybos pirmininko rinkimas;
11. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 Vilniaus kredito unijos nuosavo kapitalo;
12. Kiti klausimai.

Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Vilniaus kredito unijos nariai galės susipažinti kredito unijos darbo metu nuo 2020 m. balandžio 17 d., adresu T. Narbuto g. 5-1, Vilnius (verslo centras „Narbuto 5“ prie Panoramos prekybos centro, 2 aukštas). Tuo atveju, jeigu kvorumo nebus, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas įvyks 2020 m. balandžio 27 d. 12:00 val. adresu Vilniaus kredito unijos patalpose, esančiose adresu T. Narbuto g. 5-1, Vilnius (verslo centras „Narbuto 5“, prie Panoramos prekybos centro, 2 aukštas).

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – administracijos vadovė Aurika Čipkutė, mob. +370 698 23999, el.p. aurika@vku.lt.