Pranešimai

2024 / 04 / 29

Vilniaus kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Vadovaudamiesi Kredito unijų įstatymo 20 str. 7 dalimi, informuojame apie 2024-04-25 įvykusiame pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimtus sprendimus:

  1. 2023 m. vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  2. 2023 m. valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  3. 2023 m. paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
  4. Patvirtintas 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys.
  5. Patvirtinta 2023 metų pelno paskirstymo (nuostolio atlyginimo) tvarka pagal pateiktą projektą.
  6. Patvirtinta 2024 m. pajamų ir išlaidų sąmata pagal pateiktą projektą.
  7. Eilinio visuotinio narių susirinkimo dalyviai informuoti apie pajų grąžinimą ir pajų grąžinimo tvarką.

Vilniaus kredito unijos valdyba