Vilniaus kredito unija - patikimas finansų partneris
Vilniaus kredito unijos narių dėmesiui

Vilniaus kredito unijos narių dėmesiui

Vilniaus kredito unija, atsižvelgdama į Lietuvos banko atlikto inspektavimo rezultatus ir nustatytus trūkumus, ėmėsi ir (ar) imasi visų įmanomų ir (ar) prieinamų priemonių tam, kad Lietuvos banko inspektavimo metu nustatyti trūkumai būtų pašalinti per kuo įmanoma trumpesnį terminą. Visus inspektavimo metu nustatytus trūkumus Vilniaus kredito unija privalo pašalinti iki 2020 m. vasario 29 d.

Atkreiptinas kredito unijos narių dėmesys į tai, kad kredito unija jau yra pašalinusi didžiąją dalį Lietuvos banko nustatytų trūkumų.

Priežiūros institucijos Vilniaus kredito unijai pritaikyta poveikio priemonė neturi įtakos sistemingai Vilniaus kredito unijos veiklai, kredito unijos stabilumui ir patikimumui.

Vilniaus kredito unija vykdo visus Lietuvos Respublikos įstatymais ir priežiūros institucijos teisės aktais nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.