Vilniaus kredito unija - patikimas finansų partneris
Vilniaus kredito unijos narių dėmesiui

Vilniaus kredito unijos narių dėmesiui

Pranešame, kad 2019 m. kovo 30 d. Vilniaus kredito unijos patalpose, esančiose adresu Narbuto g. 5, Vilnius (verslo centras „Narbuto 5“, prie Panoramos prekybos centro, 2 aukštas), 9:00 val. šaukiamas Vilniaus kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.

Numatoma susirinkimo darbotvarkė:
1. 2018 m. stebėtojų tarybos ataskaitos įvertinimas.
2. 2018 m. vidaus audito tarnybos ataskaitos įvertinimas.
3. 2018 m. valdybos ataskaitos įvertinimas.
4. 2018 m. paskolų komiteto ataskaitos įvertinimas.
5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
6. 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
7. Įstatų naujosios redakcijos tvirtinimas.
8. Stebėtojų tarybos narių atšaukimas.
9. Valdybos narių rinkimas.
10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma virš 1/10 Vilniaus kredito unijos nuosavo kapitalo.
11. Paskolų komiteto nario atšaukimas.
12. Paskolų komiteto nario rinkimas.
13. Audito įmonės rinkimas.
14. Lėšų, kurios bus skirtos audito įmonės darbui apmokėti, limito nustatymas.
15. Etikos kodekso naujos redakcijos tvirtinimas.
16. Dėl Vilniaus kredito unijos narių pašalinimo.
17. Kiti klausimai.

Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Vilniaus kredito unijos nariai galės susipažinti kredito unijos darbo metu nuo 2019 m. kovo 25 d., adresu Narbuto g. 5, Vilnius (verslo centras „Narbuto 5“ prie Panoramos prekybos centro, 2 aukštas).


Tuo atveju, jeigu kvorumo nebus, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas įvyks
2019 m. kovo 31 d. 9:00 val. adresu Vilniaus kredito unijos patalpose, esančiose adresu Narbuto g. 5, Vilnius (verslo centras „Narbuto 5“, prie Panoramos prekybos centro, 2 aukštas).


Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovas Vaidas Gailys, mob. +370 69977970, el.p.
vaidas@vku.lt.