Vilniaus kredito unija - patikimas finansų partneris
Vilniaus kredito unijos narių dėmesiui

Vilniaus kredito unijos narių dėmesiui

Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 dalimi informuojame, kad 2018-12-28 įvyko neeilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti šie nutarimai:

  1. Išrinktas stebėtojų tarybos narys;
  2. Išrinktas valdybos narys.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie įvykusį visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovas Vaidas Gailys, mob. +370 69977970, el.p. vaidas@vku.lt.