Paskola refinansavimui

Padenkite turimas paskolas geresnėmis sąlygomis ir mokėkite vieną mėnesinę įmoką vienam kreditoriui.

Jeigu jau turite vieną ar keletą paskolų banke, kitoje unijoje ar tarpusavio skolinimo platformose, pasinaudokite galimybe:

 • perkelti visas turimas paskolas į kredito uniją ir sumažinti mėnesinę įmoką;
 • pratęsti grąžinimo terminą;
 • gauti papildomą paskolą.

Atskirais atvejais refinansuojame ir kitų asmenų suteiktas paskolas su turto įkeitimu.

Pagrindinės sąlygos:

 • Paskolos suma – nuo 20 000,- Eur.
 • Terminas – iki 15 metų.
 • Grąžinimo grafikas – derinamas pagal Jūsų poreikius. Gali būti lygiomis arba mažėjančiomis dalimis, arba sudarius individualų, įmonės poreikius atitinkantį, paskolos grąžinimo grafiką.
 • Palūkanų norma kintama, apskaičiuojama kaip 6 mėnesių trukmės  EURIBOR reikšmė ir fiksuotos maržos palūkanų suma. Palūkanų dydis – nuo 5 proc.
 • Prievolių įvykdymo užtikrinimui įkeičiamas nekilnojamasis turtas. Atskirais atvejais galima pasinaudoti UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ ar UAB „Žemės ūkio paskolų garantijos“ teikiamomis kredito grąžinimo garantijomis.
 • Įkainiai

 Kaip gauti paskolą?

 • Pateikite užklausą  arba užpildykite paraišką (juridiniam asmeniui, ūkininkui, fiziniam asmeniui) ir ją atsiųskite el. paštu arba atvykite į Vilniaus kredito uniją.
 • Greitesniam sprendimo priėmimui, kartu su paraišką atsiųskite įmonė finansines ataskaitas už paskutinius 2 metus su balanso straipsnių iššifravimais ir siūlomo įkeisti turto vertinimo ataskaitą.
 • Dėl kitų reikalingų dokumentų sprendimo priėmimui susisieksime tą pačią dieną, kai kreipsitės į mus. Pasiūlysime geriausiai Jūsų poreikius atitinkantį kreditavimą.

Verslo paskolos skaičiuoklė – užklausa

Paskolos, kurios susietos su EURIBOR,  indekso galiojančią reikšmę ir indekso reikšmių istoriją galite rasti  https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html, paskolos susietos su VKU-12 EUR indeksu galiojančias reikšmes galima rasti https://www.vilniauskreditounija.lt/vku-12-eur-indeksas/

Susiję

Investicijų ir verslo garantijos

Vertintojai

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas