Pranešimai

2022 / 04 / 15

Pranešimas apie Vilniaus kredito unijos eilinį visuotinį narių susirinkimą

Pranešame, kad 2023 m. balandžio 20 d. 11:00 val. adresu T. Narbuto g. 5-1, Vilnius (verslo centras „Narbuto 5“, 2 aukštas) šaukiamas Vilniaus kredito unijos, juridinio asmens kodas 112043996, buveinės adresas T. Narbuto g. 5-1, Vilnius (toliau– Kredito unija), eilinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.

Numatoma eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

 1. 2022 m. vidaus audito tarnybos ataskaitos įvertinimas.
 2. 2022 m. valdybos ataskaitos įvertinimas.
 3. 2022 m. paskolų komiteto ataskaitos įvertinimas.
 4. 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
 5. 2022 metų pelno paskirstymo (nuostolio atlyginimo) tvarkos tvirtinimas.
 6. 2023 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. 2023 – 2025 metų veiklos plano tvirtinimas.
 8. Valdybos nario rinkimas.
 9. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 Vilniaus kredito unijos nuosavo kapitalo.
 10. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
 11. Dėl kredito unijos narių, nevykdančių savo pareigų ir pažeidžiančių kredito unijos įstatus, pašalinimo iš kredito unijos.
 12. Dėl planuojamo pajinių įnašų grąžinimo ir jų mažinimo, atsižvelgiant į patirtus nuostolius.

Dalyvių registracija pradedama 10 val. 30 min. ir baigiama 11 val. 00 min.

Bendrąjį balsavimo biuletenį Kredito unijos nariai galės rasti www.vilniauskreditounija.lt, gauti kreipiantis el. paštu info@vku.lt arba klientų aptarnavimo vietoje adresu T. Narbuto g. 5-1, Vilnius.

Užpildyti ir fiziniu parašu pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai turi būti pristatyti fiziškai ar atsiųsti paštu iki 2023 m. balandžio 20 d. 10 val. į Kredito uniją ar Kredito unijos pašto dėžutę, esančią T. Narbuto g. 5-1, Vilnius, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu atsiųsti el. paštu: info@vku.lt. Biuletenius el. būdu rekomenduojama pasirašyti vienoje iš šių platformų: www.gosign.lt, http://www.dokobit.lt, https://adoc.archyvai.lt, https://signa.mitsoft.lt, https://marksign.lt/

Su nutarimų projektais ir kitais su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais Kredito unijos nariai galės susipažinti nuo 2023 m. balandžio 14 d. Kredito unijos patalpose adresu T. Narbuto g. 5-1, Vilnius.

Informuojame, kad tuo atveju, jeigu 2023 m. balandžio 20 d. šaukiamas Kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas neįvyks, Kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas vyks 2023 m. balandžio 27 d. 11:00 val. Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas organizuojamas tokia pačia tvarka kaip ir 2023 m. balandžio 20 d. eilinis visuotinis narių susirinkimas.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – administracijos vadovo pavaduotojas Saulius Laučius, mob. +370 615 87208, el.p. saulius@vku.lt