Pranešimas apie šaukiamą Vilniaus kredito unijos pakartotinį eilinį visuotinį narių susirinkimą

Balsavimo biuletenis PDF.

Pranešame, kad 2021 m. balandžio 29 d. 12:00 val. šaukiamas Vilniaus kredito unijos, juridinio asmens kodas 112043996, buveinės adresas T. Narbuto g. 5-1, Vilnius, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas.

Pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

  1. 2020 m. vidaus audito tarnybos ataskaitos įvertinimas.
  2. 2020 m. valdybos ataskaitos įvertinimas.
  3. 2020 m. paskolų komiteto ataskaitos įvertinimas.
  4. 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
  5. 2020 metų pelno paskirstymo (nuostolio atlyginimo) tvarkos tvirtinimas.
  6. 2021 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
  7. 2021 – 2023 metų veiklos plano tvirtinimas.
  8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 Vilniaus kredito unijos nuosavo kapitalo.
  9. Dėl veiksmų, kai kredito unijos nuosavas kapitalas tapo mažesnis negu pajinis kapitalas.

Atsižvelgiant į 2020 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nustatytus ribojimus, eilinis visuotinis narių susirinkimas gyvai organizuojamas nebus, prašome Vilniaus kredito unijos narių, visais Kredito unijos eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais klausimais, balsuoti iš anksto raštu.

Bendrąjį balsavimo biuletenį unijos nariai gali rasti www.vilniauskreditounija.lt, asmeninėje i-Unijos paskyroje arba gauti Vilniaus kredito unijoje darbo metu Vilniaus kredito unijos buveinės adresu T. Narbuto g. 5-1, Vilnius.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2021 m. balandžio 29 d. 11 val. į kredito uniją ar kredito unijos pašto dėžutę, adresu T. Narbuto g. 5-1, Vilniuje, atsiųsti paštu nurodytu adresu ir el. paštu: info@vku.lt. Jei bendrasis balsavimo biuletenis pasirašytus kvalifikuotu el. parašu siųsti tik el. paštu info@vku.lt.

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Vilniaus kredito unijos nariai galės susipažinti kredito unijos darbo metu, kredito unijos patalpose, adresu T. Narbuto g. 5-1, Vilnius (verslo centras „Narbuto 5“, 2 aukštas).

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – administracijos vadovo pavaduotojas Saulius Laučius, mob. +370 615 87208, el.p. saulius@vku.lt.

Informacija teikiama darbo dienomis nuo 9.00-16.00 val. Vilniaus kredito unijos valdyba

Vilniaus kredito unijos valdyba