Pranešimas apie eilinį visuotinį narių susirinkimą

Balsavimo biuletenis PDF.

Pranešame, kad 2021 m. balandžio 19 d. 12:00 val. šaukiamas Vilniaus kredito unijos, juridinio asmens kodas 112043996, buveinės adresas T. Narbuto g. 5-1, Vilnius, eilinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.

Numatoma eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

  1. 2020 m. vidaus audito tarnybos ataskaitos įvertinimas.
  2. 2020 m. valdybos ataskaitos įvertinimas.
  3. 2020 m. paskolų komiteto ataskaitos įvertinimas.
  4. 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
  5. 2020 metų pelno paskirstymo (nuostolio atlyginimo) tvarkos tvirtinimas.
  6. 2021 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
  7. 2021 – 2023 metų veiklos plano tvirtinimas.
  8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 Vilniaus kredito unijos nuosavo kapitalo.
  9. Dėl veiksmų, kai kredito unijos nuosavas kapitalas tapo mažesnis negu pajinis kapitalas.

Atsižvelgiant į 2020 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nustatytus ribojimus, eilinis visuotinis narių susirinkimas gyvai organizuojamas nebus, prašome Vilniaus kredito unijos narių, visais Kredito unijos eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais klausimais, balsuoti iš anksto raštu.

Bendrąjį balsavimo biuletenį nuo 2021 m. kovo 29 d. unijos nariai galės rasti www.vilniauskreditounija.lt (PDF), asmeninėje i-Unijos paskyroje arba gauti Vilniaus kredito unijoje darbo metu Vilniaus kredito unijos buveinės adresu T. Narbuto g. 5-1, Vilnius.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2021 m. balandžio 19 d. 11 val. į kredito uniją ar kredito unijos pašto dėžutę, adresu T. Narbuto g. 5-1, Vilniuje, atsiųsti paštu nurodytu adresu ir el. paštu: info@vku.lt. Jei bendrasis balsavimo biuletenis pasirašytus kvalifikuotu el. parašu siųsti tik el. paštu info@vku.lt.

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Vilniaus kredito unijos nariai galės susipažinti nuo 2021 m. kovo 29 d. kredito unijos darbo metu, kredito unijos patalpose, adresu T. Narbuto g. 5-1, Vilnius (verslo centras „Narbuto 5“, 2 aukštas).

Informuojame, kad tuo atveju, jeigu 2021 m. balandžio 19 d. eiliniame visuotiniame narių susirinkime nebus kvorumo, Vilniaus kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas vyks 2021 m. balandžio 29 d. 12:00 val. Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas organizuojamas tokia pačia tvarka kaip ir 2021 m. balandžio 19 d. eilinis visuotinis narių susirinkimas. Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – administracijos vadovo pavaduotojas Saulius Laučius, mob. +370 615 87208, el.p. saulius@vku.lt.