Pažink savo klientą

Principas ``Pažink savo klientą``

Lietuvos Respublikos įstatymai visiems bankams ir unijoms numato pareigą savo veikloje laikytis principo „Pažink savo klientą“  ir reguliariai atnaujinti žinias apie klientų veiklą, pajamų šaltinius ir finansines operacijas.

Ši informacija unijai būtina vykdant pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevenciją (Lietuvos Respublikos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas). Pinigų plovimas yra veiksmai, kuriais siekiama įteisinti nusikalstamu būdu įgytus pinigus ar kitą turtą arba nuslėpti jų kilmę.

Daugiau informacijos skaitykite PDF.

Anketą gali užpildyti tiek pats narys, tiek jo įgaliotas asmuo, o asocijuoto nario atveju – jį atstovaujantis asmuo.

Anketą galima užpildyti dviem būdais:

 • Atvykus į Vilniaus kredito uniją (T. Narbuto g. 5 IIa, Vilnius ). Atvykdami į uniją turėkite galiojantį asmens dokumentą.
 • Elektroninių būdu pasirašant elektroniniu parašu (žiūrėti toliau).

 

 • Tai privaloma dėl įstatymų. Klientų duomenis unija renka ne savo pačių iniciatyva, o todėl, kad yra įpareigoti teisinių reikalavimų. Šie reikalavimai galioja visiems bankams ir unijoms.
 • Tai įprastas procesas. Prašymas pateikti duomenis nėra susijęs su jokiais įtarimais. Tai įprastas procesas, kuris taikomas visiems unijos nariams.
 • Jūsų pateikta informacija bus kruopščiai saugoma. Visa informacija, kurią Jūs mums pateikiate, yra konfidenciali ir kruopščiai saugoma, taip kaip numatyta įstatymuose.
 • Nepateikus informacijos. Jeigu klientas atsisako pateikti unijai prašomą informaciją arba kitus papildomus duomenis kredito unija gali būti priversta apriboti pinigines operacijas, sandorius  arba nutraukti dalykinius sandorius su nariu.

 

Jei kyla klausimų maloniai prašome skambinti tel. 8 700 77797 arba rašyti el. paštu info@vku.lt.

Anketos pateikimas elektroniniu būdu

SVARBU:

 • Kliento pažinimo anketą elektroniniu būdu gali pateikti tik tie nariai, kurie turi elektroninį parašą (laikmenoje, kortelėje arba mobilų).
 • Nepilnai arba užpildyta, bet elektroniniu parašu nepasirašyta anketa NEGALIOJA.

 

 1. Atsisiųskite anketos formą: fiziniams klientams arba juridiniams klientams (PDF formatu).
 2. Užpildykite naudodami Adobe Acrobat Reader programą.
 3. Pasirašykite užpildytą PDF dokumentą per www.gosign.lt .
 4. Pasirašytą dokumentą atsiųskite el. paštu info@vku.lt

PASTABA: pasirašyto dokumento keisti NEGALIMA, atlikus pakeitimus būtina pasirašyti iš naujo.