Vilniaus kredito unija - patikimas finansų partneris

Naudinga informacija

Čia rasite  svarbią ir kitą naudingą informaciją

Rekvizitai

VILNIAUS KREDITO UNIJA

Teisinė forma: kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)
Registracijos adresas: Narbuto g. 5-1, Vilnius (LT-08105)
Juridinio asmens kodas: 112043996

Paslaugų ir operacijų įkainiai

Paslaugų ir operacijų įkainiai   (PDF) Galioja nuo 2019-08-01.

KU mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos  (PDF) Galioja nuo 2019-08-01.

Elektroninių paslaugų teikimo ir naudojimo taisyklės
Sąskaitos

Bankas Banko kodas Sąskaitos numeris
Swedbank AB 112029651 LT527300010002470486
AB DNB bankas 112029270 LT824010049501144056
AB SEB bankas 112021238 LT607044060007855145
AB Šiaulių bankas 112025254 LT377180300000470054
UAB Medicinos bankas 112027077 LT667230000000461033
Danske Bank A/S Lietuvos filialas 301694694 LT847400000027123620

Skundų nagrinejimas

Skundo nagrinėjimo taisyklės ir forma

SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

Nuo 2012 m. sausio 2 d. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų bei finansų rinkos dalyvių ginčus, o taip pat atskiruose įstatymuose nustatyta tvarka – skundus dėl finansų rinkos dalyvių.

Lietuvos bankas taip pat nagrinėja Lietuvoje įsteigtų kolektyvinio investavimo subjektų, pensijų fondų dalyvių ginčus, kylančius iš dalyvavimo atitinkamame subjekte arba fonde santykių, nagrinėja investuotojų ir emitentų ginčus, kylančius iš vertybinių popierių platinimo santykių.

Lietuvos bankas vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus nagrinėja neatlygintinai.

Daugiau informacijos rasite Lietuvos banko interneto puslapyje.

 INFORMACIJA KLIENTAMS

  • Jeigu įtariate, kad Vilniaus kredito unija pažeidė jūsų teises arba teisėtus interesus, atsirandančius iš sutarčių arba su jais susijusių santykių, ir ketinate dėl kilusio ginčo kreiptis į Lietuvos banką, prieš kreipdamiesi į Lietuvos banką pirmiausia privalote raštu kreiptis į Vilniaus kredito uniją, nurodyti ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą.
  • Jūsų skundas bus išnagrinėtas ir atsakymas pateikiamas ne vėliau nei per 30 dienų nuo skundo Vilniaus kredito unijoje gavimo dienos.

Skundo pateikimo forma

Daugiau informacijos apie Vilniaus kredito unijos skundų teikimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo etapus ir sąlygas rasite čia.

Taip pat informaciją rasite Lietuvos banko puslapyje