Narystė

Tapę mūsų nariu galėsite naudotis  visomis Unijos paslaugomis.

  • Kredito unijos nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, kurie gyvena, dirba arba mokosi Vilniaus miesto, rajono ar Trakų rajono savivaldybėse.

    Asocijuotais nariais gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruoti ir Vilniaus miesto, rajono ar Trakų rajono savivaldybėse buveinę turintys juridiniai asmenys.

  • Asmenys norintys tapti nariu turi užpildyti narystės paraišką.  Turi įsigyti pajų, kurio vertė 30 EUR. Stojimo mokestis: fiziniams 0,00 EUR., juridiniams 100,00  Eur.

  • Tapęs nariu asmuo gali naudotis visomis Unijos paslaugomis: atsidaryti einamąją sąskaitą, padėti indėlį, gauti paskolą.

  • Asmuo, norintis išstoti iš Unijos narių, turi pateikti prašymą dėl pagrindinio pajaus grąžinimo. Pagrindinis pajus grąžinamas Unijos visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus tų metų, kuriais buvo gautas prašymas grąžinti pagrindinį pajų, metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir gavus priežiūros institucijos leidimą mažinti pajinį kapitalą, laikantis LR Kredito unijų įstatyme nustatytų reikalavimų ir tvarkos.

Pažink savo klientą