Narystė

Įstojimas į Kredito uniją

 

Kredito unijos nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, kurie gyvena, dirba arba mokosi Vilniaus miesto, rajono ar Trakų rajono savivaldybėse.
Asocijuotais nariais gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruoti ir Vilniaus miesto, rajono ar Trakų rajono savivaldybėse buveinę turintys juridiniai asmenys.

 

Asmenys norintys tapti nariu turi:

  • užpildyti narystės paraišką (galima ir nuotoliniu būdu);
  • įsigyti pajų, kurio vertė 30 EUR.  Pajų galite sumokėti pavedimu arba banko kortele;
  • sumokėti stojimo mokestį: fiziniams 0,00 EUR., juridiniams 100,00  Eur;
  • užpildyti Kliento pažinimo anketą.

Tapęs nariu asmuo gali naudotis visomis Kredito unijos paslaugomis: atsidaryti einamąją sąskaitą, padėti indėlį, gauti paskolą.

Išstojimas iš Kredito unijos

 

Kiekvienas Kredito unijos narys turi teisę savo noru išstoti iš Kredito unijos narių. Kredito unijos narys, norintis išstoti iš kredito unijos, turi pateikti prašymą raštu kredito unijos valdybai. Sprendimą dėl išstojimo ir atsiskaitymo su išstojančiuoju Kredito unijos nariu priima Kredito unijos valdyba.

Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 14 str. pajiniai įnašai gali būti grąžinami tik pasibaigus finansiniams metams, kuriais narystė Kredito unijoje pasibaigė. Kredito unija, grąžindama asmeniui pajinį įnašą, privalo jį proporcingai sumažinti, atsižvelgdama į tų metų, kuriais narystė Kredito unijoje pasibaigė, patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytą kredito unijos nuostolių sumą, jei bendra suma yra nuostoliai. Pajiniai įnašai asmeniui išmokami  tik po to, kai Kredito unija įvertinusi finansinę būklę nustato, kad pajinių įnašų išmokėjimas nekels grėsmės kredito unijos veiklos stabilumui ir patikimumui bei bus vykdomi kredito unijos veiklos riziką ribojantys normatyvai, kredito unijos visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį, Kredito unijai nusprendus su asmeniu atsiskaityti ir gavus Lietuvos banko leidimą mažinti Kredito unijos pajinį kapitalą.

Pažink savo klientą

Įstok nuotoliniu būdu