Vilniaus kredito unija - patikimas finansų partneris
Informacija Vilniaus kredito unijos nariams

Informacija Vilniaus kredito unijos nariams

Pranešame, kad 2018 m. kovo 30 d. Vilniaus kredito unijos patalpose, esančiose adresu T. Narbuto g. 5, Vilnius (verslo centras „Narbuto 5“ prie Panoramos prekybos centro, 2 aukštas), 9:00 val. šaukiamas Vilniaus kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.

Numatoma susirinkimo darbotvarkė:

2017 m. stebėtojų tarybos ataskaitos įvertinimas.

 1. 2017 m. vidaus audito tarnybos ataskaitos įvertinimas.
 2. 2017 m. valdybos ataskaitos įvertinimas.
 3. 2017 m. paskolų komiteto ataskaitos įvertinimas.
 4. 2017 m. audito įmonės ataskaitos tvirtinimas.
 5. 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
 6. 2017 m. pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos tvirtinimas.
 7. 2018 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 8. Stebėtojų tarybos narių ir stebėtojų tarybos pirmininko rinkimas.
 9. Valdybos narių ir valdybos pirmininko rinkimas.
 10. Paskolų komiteto narių ir paskolų komiteto pirmininko rinkimas.
 11. Kredito unijos buveinės keitimas.
 12. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
 13. Kiti klausimai.

 Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Vilniaus kredito unijos nariai galės susipažinti kredito unijos darbo metu nuo 2018 m. kovo 23 d., adresu T. Narbuto g. 5, Vilnius (verslo centras „Narbuto 5“ prie Panoramos prekybos centro, 2 aukštas).

Tuo atveju, jeigu kvorumo nebus, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas įvyks 2018 m. kovo 31 d9:00 val. adresu J. Jasinskio g. 14, Vilnius (viešbutis „Europa City“).

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovas Vaidas Gailys, mob. +370 69977970, el.p. vaidas@vku.lt.