Vilniaus kredito unija - patikimas finansų partneris
Lietuvos banko sprendimas dėl Pajūrio kredito unijos neturi įtakos Vilniaus kredito unijos veiklai

Lietuvos banko sprendimas dėl Pajūrio kredito unijos neturi įtakos Vilniaus kredito unijos veiklai

 

Lietuvos banko valdyba pripažino Pajūrio kredito uniją nemokia ir visam laikui atšaukė jai išduotą kredito unijos licenciją, todėl ji neturi teisės teikti finansinių paslaugų. Lietuvos bankas kreipsis į Klaipėdos apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo Pajūrio kredito unijai. Kredito unijos turto kokybės vertinimo rezultatai patvirtino, kad jai nepakanka kapitalo veikti saugiai, stabiliai ir patikimai, skelbia Lietuvos bankas.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi Pajūrio kredito unijos finansines ir priežiūrai skirtas ataskaitas, kitą surinktą medžiagą, nustatė, kad jos turtas yra mažesnis už įsipareigojimus. Dėl patirtų nuostolių kredito unijos kapitalas yra neigiamas, todėl ji pažeidžia licencijai išduoti taikomus reikalavimus, t. y. nėra pasirengusi saugiai ir patikimai teikti finansines paslaugas, nes nevykdo kapitalo pakankamumo, didžiausios atvirosios pozicijos užsienio valiuta ir didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvų.

„Vilniaus kredito unija dirba pelningai ir vykdo visus Lietuvos banko nustatytus normatyvus. Lietuvos banko sprendimas dėl Pajūrio kredito unijos neturi jokios įtakos Vilniaus kredito unijos veiklos stabilumui ar teikiamų paslaugų kokybei.  Ir toliau dirbsime įprastine tvarka, didžiausią dėmesį skirdami tvaraus kapitalo ir teikiamų finansinių paslaugų kokybės gerinimui“, – teigia Vilniaus kredito unijos valdybos pirmininkas Vaidas Gailys.

Kredito unijos pripažinimas nemokia yra draudžiamasis įvykis, todėl jos indėlininkams bus išmokamos indėlių draudimo išmokos. Draudimo išmokos Pajūrio kredito unijos indėlininkams bus mokamos ir apskaičiuojamos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Pagal juos, įvykus draudžiamajam įvykiui, kompensuojama 100 proc. indėlio sumos, neviršijančios 100 tūkst. eurų. Išmoka klientui išmokama per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio paskelbimo dienos (2017 m. kovo 17 d.).

Pajūrio kredito unijos pajininkai papildomos informacijos gali kreiptis į administracijos vadovą tel. (8 46) 25 67 77 ar el. p. ju…@lku.lt. Daugiau apie indėlių draudimą sužinosite VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje (http://www.iidraudimas.lt) arba telefonu (8 5) 213 5657. Informaciją apie Lietuvos banko sprendimą galite sužinoti nemokama informacine telefono linija 8 800 50 500 ir interneto svetainėje (http://www.lb.lt).