Vilniaus kredito unija - patikimas finansų partneris
Lietuvos banko sprendimas dėl kredito unijos „Žemaitijos iždas“ veiklos apribojimo neturi įtakos Vilniaus kredito unijos veiklai

Lietuvos banko sprendimas dėl kredito unijos „Žemaitijos iždas“ veiklos apribojimo neturi įtakos Vilniaus kredito unijos veiklai

Vilniaus kredito unija dirba pelningai ir vykdo visus Lietuvos banko nustatytus normatyvus. Kredito unijos „Žemaitijos iždas“ veiklos apribojimas neturi jokios įtakos Vilniaus kredito unijos veiklos stabilumui ar teikiamų paslaugų kokybei.

Kredito unija „Žemaitijos iždas“ nesilaikė teisės aktų reikalavimų tvarkydama buhalterinę apskaitą, todėl dėl kilusios grėsmės jos veiklos stabilumui ir patikimumui Lietuvos banko Priežiūros tarnyba iki šių metų kovo 31 d. apribojo kredito unijos veiklą ir paskyrė laikinąjį administratorių. Veiklos apribojimo (moratoriumo) metu kredito unija laikinai negali teikti finansinių paslaugų (įskaitant indėlių grąžinimą).

Daugiau informacijos Lietuvos banko puslapyje.