Vilniaus kredito unija - patikimas finansų partneris
Informacija Vilniaus kredito unijos nariams

Informacija Vilniaus kredito unijos nariams

Pranešame, kad 2019-12-31 duomenimis Vilniaus kredito unijos nuosavas kapitalas yra mažesnis negu pajinis kapitalas.

Nuosavo kapitalo sumažėjimą įtakojo Vilniaus kredito unijos patirtas nuostolis.

Kredito unija yra parengusi strateginį veiklos planą su iškeltais pelningumo tikslais, kad padengti įvardintą patirtą nuostolį ir atstatyti nuosavą kapitalą.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją pirmiau nurodytu klausimu, kontaktiniai duomenys:

Aurika Čipkutė 8 700 77797, info@vku.lt