Informacija apie Vilniaus kredito unijos kapitalą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 32 str. 2 ir 3 dalių nuostatomis, informuojame, kad 2020-12-31 duomenimis kredito unijos nuosavas kapitalas yra mažesnis už pajinį kapitalą.

Nuosavas kapitalas yra mažesnis už pajinį kapitalą dėl už praėjusius laikotarpius sukaupto ir į balansą įrašyto nuostolio, kurio didžiąją dalį sudaro nuostolis iš paskolų vertės sumažėjimo. Kredito unija siekdama ištaisyti susidariusią padėtį sieks didinti Kredito unijos pajinį kapitalą į Kredito uniją pritraukiant naujus narius, taip pat Kredito unija yra parengusi strateginį veiklos planą su iškeltais pelningumo tikslais, kuriuos įgyvendinus iš uždirbto pelno bus sumažintas sukauptas nuostolis.

Asmuo, įgaliotas teikti informaciją nurodytu klausimu – administracijos vadovo pavaduotojas Saulius Laučius, mob. +370 615 87208, el.p. saulius@vku.lt.