Dėl duomenų atnaujinimo

Gerb. Kliente,

 

Primename, kad Jūs ir Vilniaus kredito unija (toliau – Unija) esate sudarę atsiskaitomosios sąskaitos sutartį (toliau – Sutartis), kurios pagrindu Jums atidaryta atsiskaitomoji sąskaita (toliau – Sąskaita) Unijoje.

Atkreipiame dėmesį, kad ilgiau kaip vienus metus nebuvo atliekamos jokios operacijos Sąskaitoje. Taip pat esate neatnaujinę savo asmens duomenų, kuriuos esate pateikę  Unijai.

Remiantis Lietuvos banko valdybos 2015-02-12 nutarimu Nr. 03-17 bei tinkamai įgyvendinant „Pažink savo klientą“ procesą prašome Jūsų atnaujinti savo asmens duomenis, kuriuos esate pateikę Unijai. Savo asmens duomenis galite atnaujinti atvykę į Vilniaus kredito uniją (adresu T. Narbuto g. 5, Vilnius) arba tai padaryti nuotoliniu būdu (daugiau informacijos apie asmens duomenų atnaujinimą nuotoliniu būdu ir kaip tai padaryti rasite Unijos internetiniame puslapyje: 

https://www.vilniauskreditounija.lt/pazink-savo-klienta/ skiltyje Anketos pateikimas elektroniniu būdu).

Informuojame, kad Unija teikdama finansines paslaugas, savo veikloje vadovaujasi LR įstatymais, reglamentuojančiais finansinių paslaugų teikimą ir finansų įstaigų veiklą bei kitais teisės aktais, kurių sąlygų vykdymas Unijai yra privalomas. Vienas iš tokių reikalavimų, tinkamai įgyvendinti LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą (toliau – PPTFPĮ). 

Unija PPTFPĮ pagrindu turi teisę reikalauti, kad Klientas pateiktų dokumentus ir/ar informaciją, patvirtinančius Kliento sąskaitose esančių lėšų, taip pat kito turto teisėtumą, kilmę ir šaltinį, naudos gavėjus, Kliento dalykinių santykių su Unija tikslą ir numatomą pobūdį ir/ar kitus dokumentus bei informaciją, kiek tai yra reikalinga tam, kad Unija tinkamai vykdytų pinigų plovimo ir/ar teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių ir/ar kitų teisės aktų reikalavimus. Jei Klientas nepateikia Unijai reikiamų dokumentų ir/ar informacijos, arba pateikia nepakankamą informaciją, Unija turi teisę atsisakyti vykdyti Kliento prašymus, mokėjimo nurodymus, o teisės aktuose ir Jūsų sudarytos atsiskaitomosios sąskaitos sutarties sudarytos tarp Jūsų ir Unijos pagrindu ir tvarka – nutraukti dalykinius santykius.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą bei vadovaujantis Unijos Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų 16.5 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.927 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad Jums neišreiškus poreikio turėti Sąskaitą ir neatnaujinus savo asmens duomenų Sutartis bus nutraukta ir Sąskaita uždaryta po 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po šio pranešimo išsiuntimo dienos, t.y. nuo 2022-08-02

Tuo atveju, jeigu Jūsų atsiskaitomojoje (-siose) sąskaitoje (-se) yra lėšų likutis, prašome jas iki šiame rašte nurodytos dienos persivesti į kitas savo sąskaitas, esančias kituose bankuose ar kredito įstaigose. Kitu atveju, sąskaitose esančias lėšas pervesime į vidinę Unijos sąskaitą, kur jos bus saugomos neterminuotą laikotarpį. Tuo pačiu informuojame, kad už vidinėje Unijos sąskaitoje saugomas lėšas, Unija skaičiuoja Paslaugų ir operacijų įkainiuose nurodytą lėšų administravimo mokestį, kai pasibaigus dalykiniams santykiams, klientas nepersiveda lėšų į savo sąskaitas, esančias kitoje unijoje, banke ar mokėjimo įstaigoje. Šio mokesčio dydis yra viešai skelbiamas Unijos internetiniame puslapyje adresu 

https://www.vilniauskreditounija.lt/wp-content/uploads/docs/ikainiai_2021-04-06.pdf

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis el. paštu: info@vku.lt arba telefonu 8 700 77797.

Vilniaus kredito unija