Dėl duomenų atnaujinimo

Gerb. Kliente,

Primename, kad Jūs ir Vilniaus kredito unija (toliau – Unija) esate sudarę atsiskaitomosios sąskaitos sutartį (toliau – Sutartis), kurios pagrindu Jums atidaryta atsiskaitomoji sąskaita (toliau – Sąskaita) Unijoje.

Remiantis Lietuvos banko valdybos 2015-02-12 nutarimu Nr. 03-17 bei tinkamai įgyvendinant „Pažink savo klientą“ procesą prašome Jūsų atnaujinti savo asmens duomenis, kuriuos esate pateikę Unijai. Savo asmens duomenis galite atnaujinti atvykę į Vilniaus kredito uniją (adresu T. Narbuto g. 5, Vilnius) arba tai padaryti nuotoliniu būdu (daugiau informacijos apie asmens duomenų atnaujinimą nuotoliniu būdu ir kaip tai padaryti rasite Unijos internetiniame puslapyje:

https://www.vilniauskreditounija.lt/pazink-savo-klienta/ skiltyje Anketos pateikimas elektroniniu būdu).

Informuojame, kad Unija teikdama finansines paslaugas, savo veikloje vadovaujasi LR įstatymais, reglamentuojančiais finansinių paslaugų teikimą ir finansų įstaigų veiklą bei kitais teisės aktais, kurių sąlygų vykdymas Unijai yra privalomas. Vienas iš tokių reikalavimų, tinkamai įgyvendinti LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą (toliau – PPTFPĮ).

Unija PPTFPĮ pagrindu turi teisę reikalauti, kad Klientas pateiktų dokumentus ir/ar informaciją, patvirtinančius Kliento sąskaitose esančių lėšų, taip pat kito turto teisėtumą, kilmę ir šaltinį, naudos gavėjus, Kliento dalykinių santykių su Unija tikslą ir numatomą pobūdį ir/ar kitus dokumentus bei informaciją, kiek tai yra reikalinga tam, kad Unija tinkamai vykdytų pinigų plovimo ir/ar teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių ir/ar kitų teisės aktų reikalavimus. Jei Klientas nepateikia Unijai reikiamų dokumentų ir/ar informacijos, arba pateikia nepakankamą informaciją, Unija turi teisę atsisakyti vykdyti Kliento prašymus, mokėjimo nurodymus, o teisės aktuose ir Jūsų sudarytos atsiskaitomosios sąskaitos sutarties sudarytos tarp Jūsų ir Unijos pagrindu ir tvarka – nutraukti dalykinius santykius.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis el. paaštu: info@vku.lt arba telefonu 8 700 77797.

Vilniaus kredito unija