Dėl Vilniaus kredito unijos eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtų nutarimų 2020 m. rugpjūčio 31 d.

Dėl Vilniaus kredito unijos eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtų nutarimų 2020 m. rugpjūčio 31 d.

Gerbiami, Nariai,

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 20 str. 7 d. informuojame, kad 2020 m. rugpjūčio 28 d. įvyko neeilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti nutarimai dėl paskolų komiteto ir valdybos narių ir pirmininkų išrinkimo.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie įvykusį eilinį visuotinį narių susirinkimą, kontaktiniai duomenys – Aurika Čipkutė, tel. Nr. 8 698 23999, el. paštas aurika@vku.lt.