Vilniaus kredito unija - patikimas finansų partneris
Dėl Vilniaus kredito unijos eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtų nutarimų

Dėl Vilniaus kredito unijos eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtų nutarimų

2020 m. balandžio 29 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 20 str. 7 dalimi informuojame, kad 2020 m. balandžio 27 d. įvyko eilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame balsų dauguma buvo pritarta vidaus audito tarnybos, valdybos ir paskolų komiteto veiklos ataskaitoms, priimti nutarimai dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo, dėl pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos, dėl Kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo, dėl 2020-2022 metų veiklos plano tvirtinimo, dėl įgaliojimų valdybai suteikimo, dėl Kredito unijos įstatų tvirtinimo ir Kredito unijos pajinio kapitalo mažinimo. Be to, balsų dauguma iki veikiančių organų kadencijos pabaigos išrinkti du nauji valdybos nariai ir pirmininkas, taip pat paskolų komiteto narys ir pirmininkas.