Vilniaus kredito unija - patikimas finansų partneris
Unijos atstovai diskutavo dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos Lietuvoje

Unijos atstovai diskutavo dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos Lietuvoje

Gegužės 7-18 dienomis Lietuvoje vyko Europos Tarybos Ekspertų komiteto dėl priemonių, nukreiptų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu (MONEYVAL), vertinimo vizitas. Tai jau penktasis Lietuvos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srities vertinimas. Iš Lietuvoje veikiančio kredito unijų sektoriaus į susitikimą su ekspertais buvo pakviesti tik Vilniaus kredito unijos atstovai.

Esminis vizito tikslas – įvertinti Lietuvoje veikiantį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos režimą. Taip pat komitetas siekia plėsti ir sustiprinti kovą su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu.

Antradienį (gegužės 15 d.) vykusiame susitikime Vilniaus kredito unijai atstovavo ir diskusijoje su ekspertais dalyvavo Vilniaus kredito unijos administracijos vadovas Vaidas Gailys, klientų aptarnavimo tarnybos vadovė Deimantė Gelažiūtė, juriskonsultė Milda Rapševičienė ir vidaus audito tarnybos vadovė Rima Čižienė.

Vilniaus kredito unijos vadovas Vaidas Gailys pastebi, kad šiuolaikiniame technologijų proveržio pasaulyje nelegalių pinigų judėjimo būdai nuolat tobulėja, o „išplaunamų“ sumų prognozės nenustoja stebinusios.

„Deja, gerais norais grįstą tikslą – užkirsti kelią nusikaltimams ir užtikrinti piliečių saugumą – lydi ir šalutinės pasekmės: didėjanti administracinė našta verslui, augančios paslaugų kainos galutiniams vartotojams, dėl reguliacinės naštos mažėjantis šalies patrauklumas užsienio investuotojams. Taigi akivaizdu, kad saugumo prevencija turi ir savo kainą“, – teigia V. Gailys.

Lietuvoje atliekamas Europos Tarybos vertinimas vyksta pagal pasaulinę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos metodologiją – lyginant valstybės teisinės sistemos atitiktį FATF (Finansinių veiksmų darbo grupė kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu, sudaryta Didžiojo septyneto sprendimu 1989 m. Paryžiaus susitikime) rekomendacijoms.

„Moneyval“ komitetas vykdo nuolatinę kontrolę ir stebi, kaip įgyvendinamos valstybei teiktos rekomendacijos nustatytiems trūkumams pašalinti. Valstybei, nesiimančiai priemonių trūkumams pašalinti ar šalinančiai juos nepakankamai sparčiai, taikomos sustiprintos poveikio priemonės, kurių griežčiausia – viešas paskelbimas, kad valstybė neatitinka tarptautinių kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu bei šių nusikaltimų prevencijos standartų. Komiteto vertinimo ataskaitos yra viešos ir stipriai veikia ne tik valstybės tarptautinį įvaizdį, reputaciją bet ir investicinę aplinką.

Valstybių narių vertinimo pagrindu „Moneyval“ atlieka strateginį planavimą, formuoja kovos su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu politiką, inicijuoja politinius sprendimus ir reikalingų įstatymų ar jų pakeitimų priėmimą nacionaliniu lygmeniu. „Moneyval“ komitetas nuolat prižiūri, kaip valstybėse narėse įgyvendinamos vertinimo ataskaitose nurodytos rekomendacijos.